Croeso i Mynydd y Fflint

Saif Mynydd y Fflint uwchben tref y Fflint yng Ngogledd Cymru, yn edrych dros aber yr Afon Ddyfrdwy draw tuag at Cilgwri. Yn gefndir i'r pentref mae rhes o fryniau hardd Helygain. Amgylchynnir y pentref a gwlad agored sy'n boblogaidd gyda cherddwyr, marchogwyr ceffylau a'r rhai sy'n dymuno ffordd o fyw hamddenol.

CGMyFf

Mae Cymdeithas Gymunedol Mynydd y Fflint (FMCA) yn anelu i ddod a'r bobl leol at ei gilydd trwy drefnu digwyddiadau diwyllianol, cymdeithasol, ac addysgol. Trefnir y gweithgareddau hyn gan bwyllgor bach o drigolion lleol. Croesewir pob aelod a gwirfoddolwyr newydd.

Mae'r CGMyFf yn hybu gweithgareddau trwy ei wefan, cyclchlythyr chwarterol - 'News FM', ac yn fwy diweddar ar dudalen Facebook. Os ydych yn cefnogi ein hamcanion ac eisiau ymuno a ni anfonwch ebost ar y wefan neu cysylltwch a ni ar dudalen 'Facebook' ac yna llenwi'r ffuflen ymuno (Cost £1)

Beth sy'n ymlaen?

1
Maw
Boreau Coffi
Eglwys Sant Thomas

10.30 - 12 - croeso i bawb - ffordd wych i gyfarfod a'ch cymdogion

12
Maw
Synaudiad y Merched Mynydd y Fflint
Eglwys Sant Thomas

Llawer o weithrediadau a digwyddiadau diddorol. Am fwy o fanylion cysylltwch â Pauline Jones ar 01352 735133.